cc1

“Giai đoạn phát triển mới” của Tổng Công ty Xây dựng số 1 vừa mới bắt đầu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020...

logo cc1

CC1 thay đổi tên miền website công ty

Kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2021, Tổng Công ty Xây dựng số 1 CTCP sẽ thay đổi tên...

Tự chế hàng rào cho căn hộ sân vườn

Tự chế hàng rào cho căn hộ sân vườn sẽ giúp căn nhà của bạn trở nên cá tính và...