Block C

Block C là block đầu tiên của dự án và đã bán hết. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ nhân viên kinh doanh để tìm mua lại các căn từ các chủ hộ.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

(Ảnh chụp ngày 10/5/2021)