Block C

Block C đã bán hết. Khách hàng có thể xem thông tin của các block bên dưới:

#1. Block B (đang bàn giao)

#2. Block D (đang hoàn thiện, bàn giao trong tháng 12-2016)

#3. Block A (đã hoàn thành phần thô, dự kiến bàn giao trong quý 1/2017)